Districtsraad Antwerpen

Persbericht

De fracties van PVDA, SP.a en CD&V roepen een extra Antwerpse districtsraad bijeen over de bomenkap in de Charlottalei. Gisteren werd er een schriftelijke vraag gestuurd naar de voorzitter van de Antwerpse districtsraad.

Persbericht

Ondanks buurtprotest en tegenexpertises blijft het Antwerps districtsbestuur (N-VA, Groen, Open VLD) bij haar plan om de 55 kastanjebomen op de Charlottalei te kappen, ter voorbereiding van de heraanleg van de straat.

Persbericht

Op de districstraad van maandag 21 november '16 voerde de PVDA-fractie een tijdelijke wissel door. Districtsraadslid Ilona Van Looy wordt van het veld gehaald wegens gezondheidsproblemen en vervangen door Raf Vandecasteele.

Nieuws

In 2011 mocht Antwerpen de titel Europese Jongerenhoofdstad dragen. Zoals bij de Culturele Hoofdstad wordt dan verwacht dat er in dat jaar veel activiteiten voor en door jongeren gebeuren.

Blog

Grote opschudding onlangs op het anders zo rustige Linkeroever ... op 30 september was er een bewonersoverleg voorzien over de plannen van de Stad met de Middenvijver.

Nieuws

Deze opkomst had men zelden gezien bij de districtsraad van Antwerpen. Allemaal de schuld van Nadine Peeters, Karima Amaliki en Ilona van Looy. Ook in het district Antwerpen kwamen zoveel supporters van de drie verkozenen van de PVDA opdagen dat even gevreesd werd dat de raadszaal uit haar voegen zou barstten.

Activiteit

Op 8 januari wordt de Antwerpse districtsraad ingehuldigd met Nadine Peeters, Ilona Van Looy en Karima Amalki als PVDA+ verkozenen.  Kom hen steunen bij hun eedaflegging en laat je stem horen tegen het asociale beleid.

Datum: 
di, 08/01/2013 - 19:45
Plaats: 
Districtshuis Antwerpen secretariaat
Arenbergstraat 1
2000 Antwerpen