gemeenteraad Antwerpen

Persbericht

De PVDA neemt akte van het ontslag van Antwerps schepen Rob Van de Velde (N-VA). Weinig Antwerpenaren lijken te geloven dat de schepen vrijwillig vertrekt. De PVDA eist een externe audit bij AG Vespa en bij de dienst Stadsontwikkeling.

Nieuws

“Toen ze verkozen werd als burgemeester van Barcelona, verlaagde Ada Colau meteen drastisch haar eigen loon”, vertelde PVDA-voorzitter Peter Mertens aan Radio 1. Siegfried Bracke verslikte zich spontaan in z’n kopje koffie.

Persbericht
Schepen van sociale zaken, Fons Duchateau (N-VA), vraagt om de beslissingsbevoegdheden over de projectoproepen in de sociale zorg te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen. “Met deze beslissing wil de schepen de gemeenteraad buiten spel zetten", reageert Peter Mertens, Antwerps PVDA- gemeenteraadslid.
 
Nieuws

Op de gemeenteraad van april 2017 stemde de stad Antwerpen een statutenwijziging bij ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) om een verdere samenwerking met GasthuisZusters Antwerpen (GZA) mogelijk te maken. De PVDA kan niet akkoord gaan met de groepsovereenkomst van deze koepels omwille van 4 argumenten. Hieronder vindt u de interpellatie van gemeenteraadslid Dirk Van Duppen.

Nieuws

Interpellatie gemeenteraadslid Peter Mertens aan schepen Koen Kennis, gemeenteraad 24 april 2017

Nieuws

Het Antwerpse stadsbestuur wil haar relatie met de 9 districten herbekijken. Voor de PVDA moeten de districten de bakens van democratie van onderuit zijn. Dit veronderstelt op zijn minst dat de middelen voor de districten moeten verhogen én dat de stad de adviezen van districten niet zomaar naast haar mag neerleggen.

Nieuws

Als allerlaatste daad voor zijn vertrek besliste Schepen Philip Heylen, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Afvalintercommunale ISVAG, om een nieuwe verbrandingsoven te laten bouwen.

Nieuws

Op de Antwerpse gemeenteraad van 24 oktober stelde PVDA-raadslid Peter Mertens vier pertinente vragen aan schepen van Sociale Zaken, Fons Duchateau (N-VA) over de woonbegeleiding van huurders met complexe dossiers.

Nieuws

Interpellatie Peter Mertens, gemeenteraad 30 mei 2016

Nieuws

Op 1 januari 2015 maakte het Antwerpse stadsbestuur de containerparken betalend voor steenpuin (37,5 euro/m3) en grof huisvuil (20 euro/m3). Sindsdien houden de Antwerpenaren veel minder van sorteren en van naar het containerpark rijden. Dat bewijzen de cijfers van Philip Heylen (CD&V), Antwerps schepen van afval.

Pagina's