Vervanging bij de PVDA-fractie in de Antwerpse districtsraad

Op de districstraad van maandag 21 november '16 voerde de PVDA-fractie een tijdelijke wissel door. Districtsraadslid Ilona Van Looy wordt van het veld gehaald wegens gezondheidsproblemen en vervangen door Raf Vandecasteele.

Raf is net zoals Ilona van Antwerpen-Noord, den 2060. Hij woont al 25 jaar in de buurt en is actief in de wijkvereniging “de enthousiaste buren”. Raf is vader van 3 volwassen kinderen en grootvader van 2 kleindochters. Deze bruggepensioneerde arbeider is ook gediplomeerd stadsgids. Met de fractie zulllen wij maar al te graag gebruik maken van zijn kennis van de stad. Zodra Ilona terug op de been is, zal zij haar mandaat weer opnemen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 haalden we met PVDA exact 9% van de stemmen. Zo gingen we van nul ineens naar drie verkozenen. Meteen een volwaardige fractie. De andere twee verkozenen zijn Karima Amaliki, moeder van 4 kinderen, actief in de strijd voor gelijke kansen en buurtbewoonster op het Kiel. Trekker van het trio is Nadine Peeters, zij woont op Linkeroever en is vooral actief rond de stad en de woonproblematiek.