Schepen Duchateau legaliseert de achterkamerpolitiek

Schepen van sociale zaken, Fons Duchateau (N-VA), vraagt om de beslissingsbevoegdheden over de projectoproepen in de sociale zorg te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen. “Met deze beslissing wil de schepen de gemeenteraad buiten spel zetten", reageert Peter Mertens, Antwerps PVDA- gemeenteraadslid.
 

Op de gemeenteraad van maandag ligt een reglement voor dat de bevoegdheden verdeelt bij het betoelagen van sociale projecten. Momenteel is er nog geen sluitend wettelijk kader. Het college wil de beslissende bevoegdheden naar zich toetrekken. Het is voortaan het college dat beslist welke projecten met een marktbevraging en welke zonder marktbevraging worden gesubsidieerd. Welke voorwaarden er worden opgelegd en welke timing en procedure er gehanteerd wordt.

“Het is eens te meer duidelijk dat achter de mooie woorden ‘transparantie’ en ‘objectiviteit’ een andere agenda schuilt. Dit college wil absoluut de sociale zorg aan de privé uitverkopen. Vorige maand werd het daklozencentrum “De Vaart” verkocht aan de bewakingsfirma G4S. Maar het protest en de onvrede bij de Antwerpse bevolking stoort de schepen en nu moeten de klokkenluiders van de gemeenteraad zo goed mogelijk afgeschermd worden”, stelt Peter Mertens.

In december van vorig jaar werden Duchateau’s projectoproepen door de provinciegouverneur geschorst omdat hij de bevoegdheden van de OCMW-raad met de voeten trad. Op de commissie van sociale zaken verweet de schepen de PVDA dat ze bij de gouverneur klacht indiende en hiermee “collateral damage” veroorzaakte. “De arrogantie is tekenend. In plaats van zich te verontschuldigen voor al het geknoei schiet hij op de oppositie. Met dit reglement wil de schepen schorsingen op voorhand vermijden. Hij vraagt de gemeenteraad haar bevoegdheden af te staan en aan zelfcensuur te doen”, aldus Mertens.

“Met de PVDA kiezen wij voor een ander sociaal beleid. Een beleid dat investeert in sociale grondrechten, zoals werkgelegenheid, gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs. Een beleid dat vertrekt vanuit de expertise en de ervaring van de prachtige organisaties en sociaal werkers die onze stad rijk is. Een beleid waar de zorg voor de mensen centraal staat en niet het maken van winst”, besluit Mertens.

Lees onze 13 krachtlijnen voor een sterk sociaal werk hier

Perscontact: 
Peter Mertens