PVDA wil een "gazettentarief" van 1 uur voor havenarbeiders

De parkeerdruk op het eilandje is de laatste jaren sterk verhoogd. De stad voert vanaf 18 januari het betalend parkeren in. Peter Mertens (PVDA) zal schepen Kennis interpelleren op de gemeenteraad van 25 januari en vraagt om het verlengen van de gratis parkeertijd – het "gazettentarief" – tot 1 uur voor de havenarbeiders.

"Er is veel onvrede bij de havenarbeiders die zich moeten aanmelden bij het aanwervingslokaal ('t kot)." Zegt Peter Mertens. "Door het schrappen van parkings, vele wegenwerken en werven van nieuwbouwprojecten zijn het aantal beschikbare parkeerplaatsen schaars. Vele havenarbeiders komen al een uur voor "de afzet" om toch maar hun wagen kwijt te geraken."

Bovenop de zoektocht naar parkeerplaats wordt het betalend parkeren ingevoerd. Enkel buurtbewoners krijgen een bewonerskaart. "Havenarbeiders hebben bijna geen alternatief op hun wagen voor het woon-werkverkeer. Zij moeten zich na "de afzet" verplaatsen naar de kaaien, waar er geen openbaar vervoer voor handen is. Enkelen komen per fiets of per openbaar vervoer, maar de grote meerderheid komt met de wagen." aldus Mertens.

De PVDA ging te raden en zocht een alternatief bij de dokwerkers zelf. "Zij stelden voor om de gratis parkeertijd – het zogenaamde "gazettentarief" - uit te breiden tot 1u voor havenarbeiders. Zo kan de tijd voor het aanwerven overbrugd worden en kunnen de havenarbeiders zich nadien naar het werk of naar huis verplaatsen zonder kost. Technisch gezien moet dit mogelijk zijn." besluit Mertens "Wij zullen op de gemeenteraad van 25 januari horen wat de bevoegde schepen van dit voorstel vindt."

Perscontact

Peter Mertens