Pers

Persbericht

De fracties van PVDA, SP.a en CD&V roepen een extra Antwerpse districtsraad bijeen over de bomenkap in de Charlottalei. Gisteren werd er een schriftelijke vraag gestuurd naar de voorzitter van de Antwerpse districtsraad.

Persbericht

Ondanks buurtprotest en tegenexpertises blijft het Antwerps districtsbestuur (N-VA, Groen, Open VLD) bij haar plan om de 55 kastanjebomen op de Charlottalei te kappen, ter voorbereiding van de heraanleg van de straat.

Persbericht

Tram 24 rijdt vanaf 1 september enkel nog tijdens de spitsuren en dit op een verkort traject. In de daluren wordt de tram vervangen door een bus. Het is niet dat de lijn onvoldoende reizigers telt, integendeel, de maatregel dient om het tekort aan trambestuurders op te vangen.

Persbericht

Op 12 augustus kleurt de Antwerp Pride de straten van de koekenstad weer in een bonte mix van kleuren en mensen. "PVDA Antwerpen trekt naar de parade met de leuze 'Gelijkheid in Diversiteit'

Persbericht

In Antwerpen gebruikt de PVDA de zomerperiode voor een dialoog met het personeel van de Stad Antwerpen en lanceert daarom een bevraging.

Persbericht

Het inkomen stijgt in Antwerpen veel minder dan in andere gemeenten, en de bevolking neemt sneller toe. Tot die vaststelling kwam een studie van de bank ING België. Het stadsbestuur reageert dat ze al veel doet om de stadsvlucht van tweeverdieners te keren door investeringen in onderwijs, kinderopvang, sport…

Persbericht

Volgens sommige kranten zou de Antwerpse politie ‘boos zijn’ op Antwerps PVDA-fractievoorzitter Peter Mertens. Er zou een politieverslag van twee maanden geleden bestaan waarin beweerd wordt dat Mertens “alle agenten racisten” zou hebben genoemd en zou hebben opgeroepen om “de politie te filmen”.

Persbericht

De PVDA neemt akte van het ontslag van Antwerps schepen Rob Van de Velde (N-VA). Weinig Antwerpenaren lijken te geloven dat de schepen vrijwillig vertrekt. De PVDA eist een externe audit bij AG Vespa en bij de dienst Stadsontwikkeling.

Persbericht

Het stadsbestuur wil Arena niet open houden en renoveren. Dat antwoordde het college van burgemeester en schepenen op het advies van district Deurne.

Persbericht

Zeven Belgische, Nederlandse en Duitse antikernenergieorganisaties roepen op om zondag 25 juni een menselijke ketting van maar liefst 90 kilometer te vormen tussen Tihange, Luik, Maastricht en Aken.

Pagina's