Red de middenvijver!

Grote opschudding onlangs op het anders zo rustige Linkeroever ... op 30 september was er een bewonersoverleg voorzien over de plannen van de Stad met de Middenvijver.

De wat ? Wel, de Middenvijver is een gebied van een 30ha groot dat nu vooral gebruikt wordt als hondenloopzone, wandelgebied en voor recreatie zoals bv de Vliegerhappening. Vlak naast deze open, groene vlakte liggen echte natuurgebieden. Waar onlangs nog nieuwe flora en vogels werden uitgezet want dit gebied zou immers dienen als compensatie voor het kappen van het St Annabos (als de Oosterweel-verbinding er komt)

Op zich zou er niet zoveel volk komen naar zo’n bewonersoverleg. Ware het niet dat de plannen van de Stad er enkel komen als gevolg van een beslissing die al genomen werd, namelijk een 20-jarige concessie die door eigenaar (Waterwegen en Zeekanaal nv) gegeven werd aan de organisator van Laundry Day en Summerfestival. Eigenaar is dus niet de Stad maar die deed wel uitschijnen alsof de bewoners nog inspraak hadden.

Njet dus. Ook al deed het stadsbestuur heel erg haar best om de mensen in de zaal te overtuigen dat ze nog mee konden beslissen over de inrichting van de weide, dat het allemaal veel beter zou worden, … 

Er waren 400 mensen gekomen en bijna iedereen was tegen de plannen. 

Met PVDA-Linkeroever deelden wij een flyer uit die vlot aangenomen werd. 

Ondertussen zijn er een aantal mensen in gang geschoten, vooral hondenbezitters van linker- en rechteroever samen met buurtbewoners, voor het behoud van de wei.

De Facebook groep heeft succes en er werd druk geflyerd op LO. 

Ook een petitie werd opgestart en die heeft tot nu een 500 ondertekenaars.

Maar dat kan beter dus klik op de link en teken aub. Nog beter, vraag iedereen die je kent om ze ook te tekenen. 

Verdere acties volgen nog. We zullen hierover uiteraard ook vragen stellen in de districstraad.

Als we dit stadsbestuur zomaar laten doen, dan hebben we binnenkort geen enkel stuk groen of open ruimte meer over !