Blog

Blog

Ziehier hoe je in Bredene-aan-Zee, waar ManiFiesta plaatsvindt, kan geraken. Uiteraard kan je er met de trein of met de auto naartoe. Op zaterdag 16 en zondag 17 september rijden er ook bussen gratis heen en weer.

Blog

Aan het kruispunt van de Statielei en de Karel Geertsstraat ligt een klein stukje terrein van enkele meters braak. De buurtbewoners vragen zich al jaren af of dit klein stukje groen niet een openbare ruimte kan worden waar ze iets aan hebben.

Blog

Op onze vraag in de commissie van schepen Duchateau (NV-A), voorzitter van Woonhaven, hoe het kan dat 2 liften langdurig buiten gebruik zijn in een woonblok van 20 verdiepingen kregen we de hallucinante waarheid op een schoteltje. De immer van overmoed en zelfvertrouwen blakende schepen klonk er zelfs een beetje sip bij.

Blog

Geneeskunde voor het Volk en Solidair organiseren voor de zevende keer het Feest van de Solidariteit. Voor de eerste keer over een heel weekend gespreid en met een spetterende openingsavond: een exclusief optreden van Manu Chao.

Blog

Ziehier hoe je in Bredene aan zee, waar ManiFiesta plaatsvindt, kan geraken. Uiteraard kan je er met de trein of met de auto naartoe. Op zaterdag 17 en zondag 18 september rijden er ook bussen gratis heen en weer.

Blog

Maandag 13 juni 2016 op enkele uren tijd valt er meer regen dan voorspeld in vier opeenvolgende vlagen boven Schoten en de wijk Deuzeld waar ik woon.

Blog

Bij monde van provincieraadslid Nicole Naert hield de PVDA+ op 24 maart een felle interpellatie met als titel ‘Transitie: stop de onzekerheid voor het personeel en kies voor statutarisering’. Met ‘transitie’ wordt verwezen naar het plan van minister Homans (N-VA) om de ‘persoonsgebonden bevoegdheden’ van de provincies (cultuur, welzijn, sport, jeugd) over te dragen naar de Vlaamse regering of de gemeenten. Negen maanden voor de streefdatum van 1 januari 2017 is het, op vele vlakken, nog onduidelijkheid en chaos troef voor vele van de betrokken personeelsleden.

Blog

In de provincieraad van 22 oktober stemde de PVDA+, samen met Groen, tegen de 'Overeenkomst tussen stad Antwerpen, Provincie Antwerpen en APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant in het kader van samenwerking diamant'. In totaal zal de overheid minstens 20 miljoen euro betalen voor het nieuwe diamant- en zilvermuseum. Een risicovol en duur project dat geconcipieerd als een promostand voor de diamantsector in plaats van als een museum voor iedereen.

Blog

Toen ik de agenda van de provincieraad van september raadpleegde, zag ik dat er geen mededeling en debat voorzien was over de ‘beslissingen’ van de Vlaamse Ministerraad van 17 juli omtrent de toekomst van de provincies. Respectloos, zo vond onze PVDA-fractie, tegenover de 6000 personeelsleden en al die instellingen en mensen die nu ondersteuning krijgen van de provincies. En die al een jaar in onzekerheid leven. Prompt dienden we een interpellatie in.

Blog

Ziehier hoe je in Bredene aan zee, waar ManiFiesta plaatsvindt, kan geraken. Uiteraard kan je er met de trein of met de auto naartoe. Op zaterdag 19 september rijden ook door Geneeskunde voor het Volk ingelegde bussen gratis heen en weer.

Pagina's