PVDA+-fractievoorzitster snoert VB de mond bij eedaflegging PVDA+-verkozenen in Antwerpse districtsraad

Luis Muñoz

Deze opkomst had men zelden gezien bij de districtsraad van Antwerpen. Allemaal de schuld van Nadine Peeters, Karima Amaliki en Ilona van Looy. Ook in het district Antwerpen kwamen zoveel supporters van de drie verkozenen van de PVDA opdagen dat even gevreesd werd dat de raadszaal uit haar voegen zou barstten.

Een massa volk keek toe terwijl uittredend districtraadvoorzitter Chris Anseeuw de vergadering op gang trapte. Vooraf zag je de nervositeit bij de drie nieuwelingen van PVDA. Drie vrouwen meneer! Drie vrouwen die als schoolmeisjes op de eerste schooldag nieuwsgierig om zich heen keken. Drie vrouwen ook die de komende jaren constructief oppositie zullen voeren tegen de meerderheid die gevormd wordt door N-VA, Open VLD en Groen. 

Vlaams Belang, een fractie die zes raadsleden kwijtraakt in vergelijking met  zes jaar geleden en nu nog maar drie verkozenen heeft, speelde de hoofdrol in een minder fraaie episode van de avond. Fractieleidster Hilde de Nobel van Vlaams Belang maakte een groot spel van de eedaflegging van Karima Amaliki mét haar hoofddoek. Tijdens haar interpellatie maakte ze gebruik van het traditionele, islamofobe, racistische én xenofobische discours van het Vlaams Belang om haar boodschap te verkondigen. Op deze manier ontsierde deze partij de installatie van een districtsraad die een weerspiegeling was van multicultureel Antwerpen: we zagen een man van Joodse komaf, iemand van Pakistaanse afkomst, verschillende raadsleden met Marokkaanse en Turkse roots, … Allemaal verkozen Antwerpenaars. Het publiek trakteerde de Nobel dan ook op een fluitconcert. 

Tijd voor Nadine Peeters om deze aanval van repliek te dienen. “Wij zijn tegen de dwang, in beide gevallen. De hoofddoek verplichten of hoofddoek verbieden: in beide gevallen is het achterliggende principe dwang. Dan praten we niet meer over de vrijheid van religieuze beleving, en zeker niet meer over de vrije keuze van vrouwen. Wat ons betreft is religie een privé-zaak. In die zin maakt het ons niet veel uit van welke afkomst je bent of welke religie je aanhangt.” zei ze (De volledige toespraak van Nadine Peeters kan u onderaan lezen). Na deze reactie barstte het applaus bij het publiek los. Ook op de oppositiebanken en bij sommige leden van de meerderheid gingen de handen op mekaar. Zaak gesloten. 

Nu de verkozenen geïnstalleerd zijn kan het échte werk beginnen. De drie PVDA-verkozenen zullen de komende 6 jaar hun handen vol hebben met het grootste district van de nege. Want zoals Nadine het zo treffend verwoordde: “Laat ons alsjeblief ook in dit district inzetten op een beleid dat uitgaat van de noden van de inwoners en dat probeert hen te verbinden in plaats van te verdelen. Dat is alvast onze inzet voor de komende 6 jaren.”

Toespraak Nadine Peeters:

Het Vlaams Blok maakt hier bij monde van Hilde De Lobel groot spelover de aanwezigheid van Karima Amaliki. Wel, Karima is niet de eerste verkozene met een hoofddoek. Vorige maand legde in de Antwerpse provincieraad sp.a-raadslid Aysel Bayraktar de eed af mét hoofddoek. Maar het verbaast ons niets dat het Vlaams Belang vandaag de hoofddoek van onze verkozene Karima Amaliki aangrijpt om hun verhaal van verdeeldheid en islamofobie te promoten.  Het doet het Vlaams Belang wellicht pijn dat al hun districtsverkozenen hier aanwezig veel minder stemmen hebben behaald dan Karima.

Maar waar gaat het eigenlijk om ?

Antwerpen is niet alleen het grootste district maar ook een district met in sommige wijken een super diversiteit. Op dat vlak kunnen we positief zijn over de nieuwe bestuursploeg die die diversiteit goed weerspiegelt. Net zoals ook deze districtsraad zelf de diversiteit uitdrukt, en gelukkig maar. Kijk maar eens rond: allemaal Antwerpenaars die verkozen zijn, sommige van Joodse komaf, iemand van Pakistaanse afkomst, verschillende raadsleden met Marokkaanse en Turkse roots, een raadslid van Afrikaanse afkomst en een districtsburgemeester van Turkse afkomst.

Gaan we katholieke verkozenen, met een kruisje, verbieden om in de districtsraad te zetelen? Gaan we joodse verkozenen, zoals Samuel Markowitz, die met een keppeltje in de raad zetelt, verbieden op de districtsraad aanwezig te zijn? Gaan we verkozenen met een islamtische achtergrond, zoals raadslid Karima Maliki, verbieden om in de districtsraad aanwezig te zijn? Waar ligt de grens? Het kan niet zijn dat mensen worden uitgesloten op basis van afkomst, geslacht of religie. Dat is pas discriminatie, dat is pas een schending van de democratische uitgangspunten.

Gelijkheid van kansen tussen mannen en vrouwen is een zaak die ons, als PVDA, nauw aan het hart ligt. Maar wanneer die gelijkheid misbruikt wordt om een hele groep vrouwen uit te sluiten, dan zullen we ons daar ook als eersten tegen verzetten.

Wij zijn tegen de dwang, in beide gevallen. De hoofddoek verplichten of hoofddoek verbieden : in beide gevallen is het achterliggende principe dwang. Dan praten we niet meer over de vrijheid van religieuze beleving, en zeker niet meer over de vrije keuze van vrouwen.

Wat ons betreft is religie een privé-zaak. In die zin maakt het ons niet veel uit van welke afkomst je bent of welke religie je aanhangt.

Wij geloven in Karima omdat zij, vanuit haar eigen ervaring, heel goed weet wat het probleem van overbevolkte scholen is, wat het betekent om jaren en jaren op de wachtlijst voor een sociale woning te staan, wat het betekent om in een buurt zoals het Kiel te wonen, wat het betekent als er betaalbare gezondheidszorg bestaat en wat het betekent om slachtoffer te zijn van discriminatie.

Laat ons alsjeblief ook in dit district inzetten op een beleid dat uitgaat van de noden van de inwoners en dat probeert hen te verbinden in plaats van te verdelen. Dat is alvast onze inzet voor de komende 6 jaren.

Nadine Peeters, fractievoorzitster PVDA+ district Antwerpen