Peter Mertens reageert op bewering De Lijn dat 'minder trams' nooit overwogen zouden zijn

Na de onthulling van oppositiepartij PVDA over de optie om het aantal trams of bussen in Antwerpen te beperken (zie http://bit.ly/2g3KHXR), vertelde Astrid Hulhoven, woordvoerster van De Lijn: "De interne nota die voorstelde om trams dan maar aan een lagere frequentie te laten rijden is nooit ernstig overwogen".

Die nota bestaat niet alleen, dat geeft De Lijn ook toe, ze is ook effectief besproken. Met name als een van de twee concrete pistes om de gevolgen van de besparingen te dragen. De optie werd nauwelijks drie weken geleden op tafel gelegd door de Antwerpse directeur van De Lijn op de gemeenschappelijke vergadering van tram, bus en directie van De Lijn, TCE Stad op 16 november 2016. U kan het letterlijke verslag daarvan hier lezen: http://bit.ly/2gyRGo6. Daarin de twee opties: "Wat zijn de gevolgen van deze besparing? We zullen een voorstel voorleggen aan de minister met verschillende pistes. Bijvoorbeeld: P4 gaan rijden in plaats van P2 op bepaalde tramlijnen. Bepaalde buslijnen schrappen." P4 betekent zomerdienst in plaats van P2 (winterdienst). "Je kan toch niet duidelijker zijn. Ofwel een aantal trams op zomerdienst brengen, ofwel een aantal busritten schrappen. Dat zei de directie van De Lijn drie weken geleden. Het is dus onzin om te beweren dat dit voorstel niet concreet was. Uiteraard is het goed dat de directie van De Lijn nu terugkrabbelt, onder druk van de reactie van de reizigers. Dan heeft onze reactie als PVDA alvast iets uitgehaald.", aldus Peter Mertens.

"Ten tweede is het probleem van tekort aan personeel niet nieuw", zegt Mertens. "We krijgen stellig de indruk dat De Lijn al geruime tijd structureel onderbemand en onderbevrouwd is, omdat Vlaanderen in 2018-2019 wil overschakelen van basismobiliteit naar de zogenaamde basisbeschikbaarheid (dat is afstappen van het principe dat iedereen een bushalte moet hebben op 750m van zijn deur). Tegen dan moeten er dus een pak minder personeelsleden zijn, en dat is men nu al aan het voorbereiden. Vandaar dat men mensen die op pensioen gaan niet vervangt, en dat men lange tijd geen nieuwe vaste aanwervingen meer heeft gedaan. Natuurlijk komt men dat in problemen op piekmomenten. Dat is uiteraard een van de gevolgen van de besparingen. Het komt er niet alleen op aan om nu personeel te vinden voor de piekmomenten, maar vooral om structureel te investeren in De Lijn en om meer personeel aan te werven. Dat is de clou van de zaak."

PVDA Antwerpen
Van Arteveldestraat 5
2060 Antwerpen

Tags: 
De Lijn