Fotomozaiëk in Park Spoor Noord in ere hersteld?

In 2011 mocht Antwerpen de titel Europese Jongerenhoofdstad dragen. Zoals bij de Culturele Hoofdstad wordt dan verwacht dat er in dat jaar veel activiteiten voor en door jongeren gebeuren.

Om iets blijvend over te houden aan dat jaar, werd de Antwerpenaren gevraagd om een kinderfoto te bezorgen en daar zou dan een foto mozaïek van gemaakt worden. In juni 2012 werd het monument feestelijk ingehuldigd in Park Spoor Noord tussen de Cargo en de speeltuin. Het zou ons “voor altijd” herinneren aan het belang van Europese Jongerenhoofdstad en het belang onderstrepen om in de jeugd te investeren.

Maar… voor altijd is blijkbaar een relatief begrip. Bij activiteiten op het grasveld was het niet ongewoon dat bv het frietkraam pal op de fotoplaat stond. Weinig respectvol.

Familie van een van de kindjes op de foto vertelde ons dit verhaal. Als PVDA-districtsraadsleden wilden we hier maar al te graag iets mee doen. Temeer omdat men ondertussen was beginnen bouwen aan de Kindercampus (kleuter-, lagere en middelbare school samen) en aan de woningen aan de Hardenvoort.

Karima Amaliki:” De fotoplaat ligt inmiddels op de werf, hekken staan er gewoon op en plassen modder ontsieren de foto’s. Na ons bezoek aan de familie was het super duidelijk : hier gingen wij onze tanden inzetten”

In de districtsraad van Antwerpen dienden Karima Amaliki en Nadine Peeters een interpellatie en een voorstel tot advies in. We vroegen of het districtscollege wist of hier nog iets rond zou gebeuren. Maar dat blijft vaag en vrijblijvend. Daarom stelden we voor dat de districtsraad een advies zou uitbrengen aan het stadsbestuur met de uitdrukkelijke vraag om de fotoplaat te herstellen én ze mee op te nemen in het concrete plan voor de heraanleg van het domein rond de bouwprojecten.

De Antwerpse districtsraad stemde unaniem voor!

Nadine Peeters: “wij zijn zeer blij met deze stemming. Het dossier komt nu terug op de tafel van schepen Kennis. Als de bouwprojecten klaar zijn en het domein daarrond is opnieuw aangelegd, dan zullen we een bezoekje aan de fotoplaat plannen. Dat is beloofd”

Zie ook:

Gazet Van Antwerpen site - "Herdenkingsmozaïek in Park Spoor Noord verloederd"