De Stad moet écht druk zetten om premetrostation Drink in Borgerhout snel te openen

Interpellatie gemeenteraadslid Peter Mertens aan schepen Koen Kennis, gemeenteraad 24 april 2017

Beste schepen,

Vanaf 18 april rijdt niet enkel tram 8 maar ook tram 10 door de premetrokoker “de Reuzenpijp”. Deze maatregel werd onlangs door vervoersmaatschappij De Lijn genomen omdat de werken ter hoogte van de Turnhoutsepoort te veel oponthoud veroorzaken. Tram 10 stopt niet meer aan het station Drink op de Turnhoutsebaan, de meest gebruikte tramhalte in Borgerhout. Nu tram 10 niet meer bovengronds rijdt, verliest deze buurt een belangrijke halte. Gebruikers van tram 10 kunnen het centrum van Borgerhout enkel bereiken via metrostation Zegel of Astrid. Dat is niet evident, zeker niet voor oudere mensen.

Op het traject van de Reuzenpijp liggen drie ongebruikte metrostations: Foorplein, Drink en Carnot. Vooral het niet afwerken van het metrostation Drink in het centrum van Borgerhout, kort bij het Ecohuis en het districtshuis, ligt veel Borgerhoutenaren dwars. De handelaarsvereniging van de Turnhoutsebaan startte midden maart al een petitie om de druk op te voeren voor de snelle opening van het station.

Wij zijn van mening dat dit een echte fout is en willen met klem pleiten om Borgerhout niet links te laten liggen. Wij vragen dat de Stad er echt haar schouders onder zet om de ondergrondse halte Drink snel te openen, in het belang van Borgerhout en de hele stad.

Bovendien ging de versnelde tramwijziging gepaard met heel wat amateurisme. Op de haltes in Deurne en Borgerhout was er geen aangepaste dienstregeling. De oude doorkomsttabellen hingen er nog, en heel wat mensen waren niet op de hoogte. Voor heel wat mensen zijn tram en bus dé verkeerswijze om op hun werk te geraken, dat wordt in de automobilofilie van de gemeenteraad wel eens graag vergeten.

Ook de meeste mensen op het perron Drink wisten van niets. Ze hadden er op voorhand niets over gehoord. Uiteindelijk hebben toegewijde chauffeurs met alcoholstift op een kartonnen bord de bestemming van hun tram geschreven. Zodat reizigers konden zien naar waar de tram reed.

Wij vragen dan ook dat de schepen dit aankaart bij De Lijn en onderzoekt wat er precies allemaal is misgelopen.

In Borgerhout hebben wij actie gevoerd, samen met de andere meerderheidspartijen daar, om halte Drink ondergronds zo snel mogelijk te openen. Daar is toen reactie op gekomen vanuit De Lijn.

Als hoofdargument zei de woordvoerder van De Lijn: “de Turnhoutsebaan is één van de drukstbediende lijnen, met 12 bussen en 1 tram.” In die zin ligt heel het probleem. Met doet alsof Borgerhout al goed bedeeld is, en dat daarom de opening van station Drink wel kan wachten. Dat zijn vier fouten in één redenering.

Ten eerste gaat het niet om een dunbevolkte zone, maar wel om het drukstbewoonde gebied van de stad. In de vier omliggende buurten rond Drink wonen er maar liefst 13.000 inwoners. De gemiddelde bevolkingsdichtheid is er 20.000 inwoners per km2, het dubbele van district Borgerhout, en het achtvoudige van de Stad Antwerpen.
Ten tweede gaat het om een regio in de stad waar meer dan elders mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. Bovendien is het toch de bedoeling dat we meer naar een model shift naar fiets en openbaar vervoer gaan, in plaats van minder.
Ten derde zijn de bussen en trams die passeren op de Drink niet leeg. Je moet eens tram 24 nemen, dat is gewoon niet te doen. ‘Sardinez-vous’, dat is het motto. Opeengepakt als sardientjes in een blik, en dan zijn er verschillende mensen die die tram elke dag moeten nemen voor hun werk. Tussen het zweet, samengeplet en -gedrukt, er zijn zelfs stadswachters in paars uniform die iedereen “erop duwen”.
Ten vierde heeft men precies gekozen om tram 10 onder de grond te steken, omdat hij … altijd vast zat in het verkeer. En dat is een goede zaak, als men dan ook meteen halte Drink zou openen. Maar men moet nu niet komen zeggen dat je gemakkelijk kan overstappen op een bus, die dan toch in de file staat.

Dat zijn precies vier argumenten om wél snel werk te maken van de opening van de ondergrondse halt Drink, en om dat proces niet op de lange baan te schuiven.

Een volgende argument dat door de woordvoerder van De Lijn aangehaald wordt luidt: “het verder uitbouwen van het tramnet is prioritair, om de stad voor iedereen bereikbaar te maken.” Het is geen of/of verhaal, maar wel een en/en verhaal. Het tramnet is organisch gegroeid vanuit de stad en breidt uit als een olievlek van binnen naar buiten. Het is de logica die men op andere plaatsen ook gevolgd heeft. Dat betekent dan ook dat de dienstverlening in het centrum ook goed moet zijn, en niet ten koste kan gaan van de uitbreiding buiten het centrum.

Schepen Kennis antwoordde in de commissiezitting van januari 2017, op vraag van raadslid Van Duppen, dat hij een voorstander is van het in gebruik nemen van deze stations, maar dat je niet alles tegelijk kan willen, dat De Lijn haar eigen prioriteiten legt, en dat de middelen niet onbeperkt zijn. Maar, beste schepen, u hebt alle mogelijkheden om meer druk te zetten op De Lijn. En ook om meer middelen vrij te maken voor De Lijn. Uw partij maakt niet alleen de dienst uit in deze stad, maar ook op Vlaams en federaal niveau. Voor de verlieslatende luchthaven wordt er elk jaar 3 miljoen Vlaams belastinggeld vrijgemaakt. Het gaat dus over politieke keuzes. Keuzes om de dichtstbevolkte zone van onze stad goed te bedienen. Keuzes voor het openbaar vervoer. Keuzes om de modal shift aan te moedigen.

Onze vragen aan de schepen zijn:

  • evalueert de schepen – gezien de klachten van bewoners, handelaars en gebruikers van het centrum van Borgerhout - het ontbreken van het premetrostation Drink als een urgent probleem?
  • is de schepen bereid om meer druk te zetten vanuit de Stad Antwerpen op de Vlaamse regering en op De Lijn om premetrostation Drink snel te openen?

Hartelijk dank,

Peter Mertens